hbo

meneerriksen.nl

Keuzedeel wiskunde voor het hboKlik hieronder op het witte document voor de leerstof.

In dit (digitale) boek vind je de leerstof die je nodig hebt voor het keuzedeel wiskunde voor het hbo.

Let op: we doen niet het hele boek, alleen gedeelten eruit.


Klik op de afbeelding om het boek te openen.

Dit is een handig boek om als naslagwerk te bestellen. Het is niet te downloaden. Je kunt het bestellen op internet, bijvoorbeeld via Bol.com. Nieuw kost hij ca. € 60,- maar je kunt hem tweedehands krijgen voor ca. € 10,-.

"Basisvaardigheden wiskunde voor het hto" door Douwe-Jan Douwes.

Planning Deelexamens

1. ALGEBRA  (Hoofdstuk II)

Je weet wat getallen zijn en hoe je daarmee kan rekenen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dat noemen we rekenen. Bij algebra doen we dat ook, alleen gebruiken we daarbij niet alleen getallen, maar ook letters. Men spreekt in dit geval dan ook wel eens van letterrekenen. 

Letterrekenen

Video-uitleg van de Wiskundeacademie

Letterbreuken

Video-uitleg van de Wiskundeacademie

3. MEETKUNDE / VERBANDEN (Hoofdstuk V)

Bij meetkunde gaan we bezig met vlakke figuren en 3D figuren. Daarnaast het onderwerp verbanden waarbij we vooral bezig gaan met formules en de bijbehorende grafieken. 

2. VERGELIJKINGEN (Hoofdstuk IV)

Vergelijkingen is het vervolg op algebra. We gaan vooral vergelijkingen oplossen. Dat betekent dat we gaan uitzoeken welk getal je kunt invullen voor de letters, zodat de regel klopt.

Verder krijg je te maken met logaritmen bij dit onderdeel.

4. DIFFERENTIËREN (Hoofstuk VII)

Differentiëren is het veranderen van een formule zodat je weer extra informatie over die formule (en de grafiek) krijgt. We zeggen ook wel: het bepalen van de afgeleide. 

2019 -  Meneer Riksen is docent wiskunde in het vmbo en mbo. Het materiaal op deze site mag vrij gebruikt worden voor alle onderwijsdoeleinden.