CASIO filmpjes

meneerriksen.nl

FILMPJESINSTRUCTIEFILMPJES VOOR DE CASIO FX-82MS

1. BESTURING

On, off, DEL, AC, replay, invoegen...


2. PUNT EN KOMMA

Hoe zet je de Europese komma-notatie aan?


7. DRIEHOEKEN

Stelling van Pythagoras, Pol-knop, schuine zijde, hoek uitrekenen.


8. AFRONDEN

De rekenmachine laten afronden op een vast aantal cijfers achter de komma.


9. GROTE GETALLEN

Getallen invoeren met de EXP-knop (×10x).


3. BREUKEN

abc-knop, decimale getallen, rekenen met breuken.


4. HAAKJES

Haakjes bij deelstrepen en doorgetrokken worteltekens.

10. WETENSCH. NOTATIE

Werken met de wetenschappelijke notatie.

5. TIJD

Berekenen van aankomsttijd, duur van de wedstrijd, etc.


6. GEHEUGEN

In geheugen plaatsen en weer oproepen.


11. TECHN. NOTATIE

Werken met de tehnische notatie.


FILMPJESTRAINEN MET TOETSKAARTJES

CATEGORIE A

On, off, DEL, AC, replay, invoegen...


CATEGORIE B

De Europese komma-notatie (punt en komma omdraaien).


CATEGORIE C

Sinus en cosinus uitrekenen met radialen.


CATEGORIE D

In het geheugen zetten en weer oproepen.

CATEGORIE E

Haakjes gebruiken bij deelstrepen en worteltekens.


CATEGORIE F

Rekenen met tijd. Hoe laat wordt het?


CATEGORIE G

Rekenen met tijd. Hoe lang deed de sporter er over?


CATEGORIE H

Verschillende functies, zoals ABC, DEL, ANS etc.


CATEGORIE I

Bereken de schuine zijde van een rechthoekige driehoek (POL / REC).


CATEGORIE J

Notaties instellen, zoals een vast aantal decimalen.


CATEGORIE K

Werken met de wetenschappelijke notatie.

CATEGORIE L

Werken met de technische notatie.


CATEGORIE M

Bereken de beide rechthoekzijden van een driehoek, als je de schuine zijde en een hoek weet. (POL / REC)

CATEGORIE N

Het gebruik van de EXP-knop.


2019 -  Meneer Riksen is docent wiskunde in het vmbo en mbo. Het materiaal op deze site mag vrij gebruikt worden voor alle onderwijsdoeleinden.