periode 2

meneerriksen.nl

VERBANDENEEERSTEGRAADS EN TWEEDEGRAADS VERBANDEN

oefentoets + uitwerkingen 

In de tweede periode gaan we leerstof uit de vooropleiding herhalen en verdiepen. We beginnen met eerstegraads verbanden (rechte lijnen) en daarna volgen de tweedegraads verbanden (parabolen).


De verdieping bestaat uit de volgende aspecten:

- niet meer 'inklemmen' maar echt uitrekenen van de oplossing

- correcte notaties

- grafieken tekenen en interpreteren met behulp van de computer

2019 -  Meneer Riksen is docent wiskunde in het vmbo en mbo. Het materiaal op deze site mag vrij gebruikt worden voor alle onderwijsdoeleinden.