periode 2

VERBANDENEEERSTEGRAADS EN TWEEDEGRAADS VERBANDEN

Leerstof lijnen en parabolen

In de tweede periode gaan we leerstof uit de vooropleiding herhalen en verdiepen. We beginnen met eerstegraads verbanden (rechte lijnen) en daarna volgen de tweedegraads verbanden (parabolen).


De verdieping bestaat uit de volgende aspecten:

- niet meer 'inklemmen' maar echt uitrekenen van de oplossing

- correcte notaties

- grafieken tekenen en interpreteren met behulp van de computer

Klik eerst op de groene knop om de toets te maken. In het filmpje worden de vragen behandeld.

Klik eerst op de groene knop om de toets te maken. In het filmpje worden de vragen behandeld.

Bonusopdract

De rij van Fibonacci