periode 8

LINEAIR PROGRAMMERENBeslissingen nemen op basis van wiskunde

Vaak hoor ik de vraag: “Wat heb ik hier nou eigenlijk aan?” Bij lineair programmeren wordt die vraag meestal niet gesteld. Het is een wiskundige techniek die veel wordt toegepast in de praktijk, zeker in technische omgevingen.


Bij lineair programmeren wordt de optimale waarde berekend van een lineaire doelfunctie, die bepaald wordt door een aantal beslissingsvariabelen. In gewone taal: Je rekent uit bij welke keuze je het meeste geld verdient.


Lineair programmeren heeft niets te maken met het programmeren van een computer, of met programmeertaal. Het gaat meer om de planning binnen een bedrijf en welke beslissingen je kunt nemen, maar je kunt de computer wel gebruiken bij de berekeningen.


Voorbeelden van beslissingssituaties: productieplanning, mengproblemen, werkroosters, routeplanning en investeringen.


We leren praktijksituaties omzetten naar een theoretisch model om daar vervolgens mee te rekenen.

LES 1

Variabelen

LES 2


LES 3


OEFENINGEN

OEFENTOETS

UITWERKINGEN 1 t/m 6

UITWERKINGEN OEFENTOETS

UITWERKINGEN 1 & 2