periode 8

Mbo Leerjaar 2

Vaak krijg ik bij wiskunde de vraag: “Wat heb ik hier nou eigenlijk aan?” Bij lineair programmeren wordt die vraag meestal niet gesteld. Het is een wiskundige techniek die veel kan worden toegepast in de praktijk, zeker in technische omgevingen.


Bij lineair programmeren wordt de optimale waarde berekend van een lineaire doelfunctie, die bepaald wordt door een aantal beslissingsvariabelen. In gewone taal: Je rekent uit bij welke keuze je het meeste geld verdient.


Lineair programmeren heeft niets te maken met het programmeren van een computer, of met programmeertaal. Het gaat meer om de planning binnen een bedrijf en welke beslissingen je kunt nemen, maar je kunt de computer wel gebruiken bij de berekeningen.


We leren praktijksituaties omzetten naar een theoretisch model om daar vervolgens mee te rekenen.


Voorbeelden van beslissingssituaties: productieplanning, mengproblemen, werkroosters, routeplanning en investeringen.

De lessenserie Lineair Programmeren wordt volledig online gegeven. Zorg voor een computer of laptop met een goede internetverbinding. Camera, microfoon en luidspreker moeten functioneren.

We ontmoeten elkaar in Teams en schakelen tijdens de les door naar Nearpod. Je hoeft hiervoor niets te installeren.

Hou wel ruitjespapier, een pen en een rekenmachine bij de hand.

Aan het einde van de lessenserie kun je op deze plek alle antwoorden en uitwerkingen van de lesopdrachten en het huiswerk vinden om je goed voor te bereiden op de toets.

Lesdoelen:

 • Je kan aan de hand van een concrete situatie de beslissingsvariabelen benoemen.
 • Je kan twee vergelijkingen opstellen met beslissingsvariabelen.
 • Je kan de vergelijkingen oplossen via substitutie

Lesdoelen:

 • Je kan de vergelijking van een isolijn opstellen

 • Je kan een isolijn schetsen in een assenstelsel

 • Je kan een doelfunctie opstellen

Lesdoelen:

 • Je kan beperkende voorwaarden omzetten naar een ongelijkheid

 • Je kan het toegelaten gebied tekenen in een assenstelsel

 • Je kan de waarde van de hoekpunten van het toegelaten gebied berekenen

Lesdoelen:

 • Je kan een isowinstlijn tekenen in het toegelaten gebied 

 • Je kan door de isowinstlijn te verschuiven het optimum vinden in het toegelaten gebied