Goniometrie

Goniometrie

Bij goniometrie werken we via driehoeken naar de eenheidscirkel. We leren wat radialen zijn en krijgen een aantal toepassingen van gonio in de techniek.

Klik op de afbeelding om de reader te openen. 

Reader

Oefentoets 1

Oefeningen eenheidscirkel

Oefentoets 2

De eenheidscirkel