Lineair programmeren

Lineair programmeren

In deze drie video's wordt de leerstof van lineair programmeren uitgelegd. Hieronder staan de leerdoelen voor elke les.

Leerdoelen Les 1

  • De student kan aan de hand van een concrete situatie de beslissingsvariabelen benoemen.
  • De student kan twee vergelijkingen opstellen met beslissingsvariabelen.
  • De student kan de vergelijkingen oplossen via substitutie.

Leerdoelen Les 2

  • De student kan de vergelijking van een isolijn opstellen.
  • De student kan een isolijn schetsen in een assenstelsel.
  • De student kan een doelfunctie opstellen.

Leerdoelen Les 3

  • De student kan beperkende voorwaarden omzetten naar een ongelijkheid
  • De student kan het toegelaten gebied tekenen in een assenstelsel
  • De student kan de waarde van de hoekpunten van het toegelaten gebied berekenen

Huiswerk

Les-opdrachten

Antwoorden